Search results

(41 - 60 of 336)
Tubular drum, cylindrical
Ngoma
Ngoma
Mbila mutondo
Tshitiringo
Isigubhu and two beaters
Ngoma
Pellet bell' enclosing percussion loose pellets
Naka ya lethlaka
Boy with guitar
Deze
Isigubhu and two beaters
Igemfe
Gibson Kente, Soweto, 1967
Tshitiringo
Playing the bow
Tsula ya noko
Mbila mutondo
Tshitiringo
Pala

Share

Share